Filipino

01 Enero 2009

Makabayang bagong taon!

Tayo ang solusyon sa problema ng bayan. Makabayang bagong taon sa lahat ng Filipino, nasa Filipinas man o nasa ibang bansa!