Filipino

10 Hulyo 2009

Nasa Malaya na ako!

Sinipi ni Lito Banayo sa kanyang kolum sa peryodikong Malaya ang isang sinulat ko sa blog na ito. Salamat, Lito! Dapat ba akong matakot na mas marami na ang makababasa ng aking sinulat tungkol sa masamang balak ni Gloria Arroyo? Sana'y mabasa ito mismo ni Arroyo, nang hindi na niya ituloy ang sigurado akong gustung-gusto na niyang ituloy.