Filipino

20 Enero 2009

Kabobohan ng hindi titser

Heto na naman tayo. Humihirit na naman si Gullas at ang mga naloko niyang kaibigan sa Konggreso. Gusto nilang gawing Ingles ang wikang panturo sa lahat ng antas ng edukasyon. Ano ba iyan? Tayo lang sa buong mundo ang gumagamit ng wika ng ibang bansa para turuan ang ating mga kabataan. At tayo ang isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Gets ba nyo ang koneksyon?